Den lustige Schwanda

Kommentar: Texten behöver moderniseras ytterligare men det här är i alla fall en början. Sagan är rätt otäck och passar inte för de yngsta.   Spelmannen Schwanda var en lustig figur. Som varje musikant var han alltid törstig och älskade att spela kort. När han hade spelat på säckpipan slog han sig ned bland publiken….